top of page

Τι είναι το Erasmus +

Edutraining Digital LIVESTOCK

greek.png
AUA ATHENS.jpg
Erasmus-logo.jpg
ok.jpg

Γνωρίστε το Future Digital Livestock

 

Το έργο αυτό επικεντρώνεται σε ορισμένες σημαντικές τεχνολογίες που διατίθενται τώρα για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Η ψηφιοποίηση και οι αυτόματες τεχνολογίες έκαναν ριζική αλλαγή στις μεθόδους και τα συστήματα παραγωγής σε όλες τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Η εφαρμογή των αυτόματων τεχνολογιών αποτελεί αυξανόμενη τάση στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο μέλλον.

 

Αυτό το νέο ακαδημαϊκό μάθημα επικεντρώνεται στις αναδυόμενες νέες ψηφιακές και αυτόματες ανάγκες τεχνολογιών από την αγορά ζωικού κεφαλαίου, την αλληλεπίδραση μεταξύ της ΕΕΚ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και των αγροτών για την εισαγωγή νέας διευκόλυνσης για την εργασία και την καλή διαβίωση των ζώων, μια διαδικτυακή πλατφόρμα που επικεντρώνεται στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και όλο και περισσότερο ο μετασχηματισμός της νέας εργασίας φέρνει στην ψηφιακή μια αυτόματη τεχνολογία προσαρμοσμένη στην αγορά εργασίας για ένα γρήγορο νέο επάγγελμα που αναδύεται, ανταλλαγή αποτελεσμάτων έργου.

 

Το Erasmus + EDUTRAINING DIGITAL LIVESTOCK πραγματοποιείται διαδικτυακά και είναι ανοικτό στη συμμετοχή φοιτητών από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Ως διαδικτυακό εκπαιδευτικό, το Erasmus + EDUTRAINING DIGITAL LIVESTOCK δεν απαιτεί παρακολούθηση σε φυσική τοποθεσία. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου. Ούτε οι εκπαιδευόμενοι και το ακαδημαϊκό προσωπικό πρέπει να είναι συνδεδεμένο ή να παρευρίσκεται εάν βρίσκεται σε θρησκευτικές ή εθνικές εορτές.

 

Το πρόγραμμα κατάρτισης Erasmus + EDUTRAINING DIGITAL LIVESTOCK είναι ανοικτό σε όλους τους εκπαιδευόμενους που επιθυμούν να ακολουθήσουν μια βασική εκπαίδευση στις ψηφιακές επιστήμες διαχείρισης ζώων. Οι μαθητές πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 έως 30 ετών και να έχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμο. Το μάθημα θα είναι δωρεάν. Κάθε συμμετέχων πρέπει να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει το πρόγραμμα μαθημάτων αυτόνομα εντός προκαθορισμένης και συμφωνημένης προθεσμίας. Οι εταίροι παρακολουθούν την πρόοδο των μαθητών της χώρας τους και τους ενθαρρύνουν να ολοκληρώσουν το μάθημα εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας.

 

Προσφέρουμε νέες θέσεις εργασίας!

Θα ανοίξουμε μέσα στην διαδικτυακή πλατφόρμα του έργου μια διαδικτυακή πύλη αριστείας που θα γεμίσει από τους e-καταρτιζόμενους με τις εμπειρίες τους, την ανταλλαγή ιδεών, νέα έργα, τις βέλτιστες πρακτικες, τη διάδοση ειδήσεων σχετικά με καινοτόμες αυτόματες τεχνολογίες για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Στόχος της πύλης είναι να αυξηθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης στη χώρα μας ή στην Ευρώπη μετά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θα προωθηθεί στις ενώσεις αγροτών που ενδιαφέρονται να έχουν νέο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό με πιστοποιημένη και σταθερή εκπαίδευση που θα λαμβάνεται από αυτό το Ευρωπαϊκό Μάθημα.

 

Εάν είστε έτοιμοι να υποβάλετε αίτηση στο Μάθημα μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή APPLY NOW οποιαδήποτε στιγμή για να ξεκινήσετε τη διαδικασία αίτησης. 

ApplyNow.jpg

Terms and Conditions

Registration and participation

Erasmus-logo.jpg
AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS.png
SLOVENSKA POLNOHOSPODARSKA UNIVERZITA V NITRE.png
New_Logo_CCIP.jpg

 Patronage

OrangeNetwork.jpg

Welcome to the ERASMUS + Course !

 

You are about to start a new journey to perform your understanding and approach to the social media marketing.

 

ERASMUS + Edutraining Digital LIVESTOCK is an European project funded by the European Commission within the Erasmus+ programme Partnerships in Vocational Education and Training. The reputation for excellence in teaching sees us at the top because it is an Erasmus + project approved by the EU Programme. Erasmus +.

Edutraining Digital LIVESTOCK  involves young people in the achievement of new key competences on social media business with a balanced mix of vocational digital skills. It contributes to innovation in vocational education and training, and resort to e-learning via virtual learning environments through social networking to help the participants to learn within the established times.

 

TERMS AND CONDITIONS

 

By completing and signing your application form on line you hereby agree to the following terms and conditions (the “Terms and Conditions”):

 

1. General

You agree to abide by the rules and regulations of the Education Program as shall be notified to you in writing or verbally. You accept that we may vary such rules and regulations from time to time, in our sole discretion, and that our decisions in this matter are final and binding in all respects. These Terms and Conditions relate to your application to take part in the Education Program and form part of your Application Form.

 

2. Statement of Disclaimer

 

The ERASMUS + Edutraining Digital LIVESTOCK reserves the right to change any provisions or requirements, at any time within the learner’s term at the institute. Learners must fulfill all prevailing program requirements.

The ERASMUS + Edutraining Digital LIVESTOCK does not discriminate in its educational programs, activities or employment practices based on sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, age or sexual orientation shall be prohibited. Announcement of this policy is in accordance with EU Charter of Fundamental Rights, article 21, Title III Equality, “Non-discrimination”.

 

3. Policies & Procedures

 

3.1. Admission Requirements

 

ERASMUS + Edutraining Digital LIVESTOCK training program is open to all learners wishing to pursue a basic education in the social media sciences. Learners must be at least 18 years of age up to 30 years and have a secondary or high school diploma or the equivalent. ERASMUS + Edutraining Digital LIVESTOCK programs are open to all learners wishing to pursue an education in the applied social media marketing. ERASMUS + Edutraining Digital LIVESTOCK is not an undergraduate or graduate degree granting institution.

 

 

3.2. Standards For Satisfactory Progress

 

Learners must achieve a 70% or better overall to pass the course and receive credit towards a certificate. Each test must be passed with a minimum score of 80%. Tests may be repeated until this score is achieved.

 

3.3. Academic Probation,Suspension & Termination

 

ERASMUS + Edutraining Digital LIVESTOCKS provides academic assistance to learners through embedded course mechanisms. Learners that are contemplating withdrawal from a course, or that may fail to satisfactorily complete all requirements, are encouraged to seek additional help from their instructor or their academic advisor. Learners may retake courses as necessary to receive a passing grade.

We do not put learners on academic probation or suspension, nor do we terminate students unless they are dismissed due to inappropriate conduct.

 

3.4. Learner Conduct and Conditions For Dismissal

ERASMUS + Edutraining Digital LIVESTOCK promotes active and open discussion among our learners  and Academy. We require that it’s done in a civil and lawful manner. Learners may not use or allow others to use your ERASMUS + Edutraining Digital LIVESTOCK membership to:

3.4.1. Post or transmit any content that is abusive, vulgar, obscene, hateful, fraudulent, threatening, harassing, defamatory, or which discloses private or personal matters concerning any person;

3.4.2. Post or transmit any material that you don’t have the right to transmit under

law (such as copyrighted material, trade secrets or securities) or under contractual or fiduciary relationships (such as nondisclosure agreements);

3.4.3. Post, transmit, or link to sexually explicit material;

3.4.4. Impersonate any person, or falsely state or otherwise misrepresent your affiliation with a person or entity;

3.4.5. Post or transmit any advertising, promotional materials, or other forms

of solicitation including chain letters and pyramid schemes;

3.4.6. Intentionally violate any other applicable law or regulation while accessing and using our site;

3.4.7. Intentionally post or transmit any file that contains viruses, corrupted files, “Trojan Horses,” or any other contaminating or destructive features that may damage someone else’s computer.

 

You agree to indemnify ERASMUS + Edutraining Digital LIVESTOCK and hold us harmless from any actions, claims, proceedings, or liabilities arising out of your violation of these terms and conditions.

 

You are responsible for all statements made and acts that occur through the use of your user name and password; please don’t disclose your password to anyone. If it has been lost or stolen, let us know immediately. Violating the above provisions is cause for immediate dismissal from the ERASMUS + Edutraining Digital LIVESTOCK without a refund.

 

3.5. Attendance Requirements and Leaves of Absence

Students are required to participate in all lessons and other projects as assigned. A leave of absence, or excused absences from assignments, may be granted.

 

3.6. Applying for Admission

If you are ready to apply to the ERASMUS + Edutraining Digital LIVESTOCK you may click APPLY NOW anytime to begin the application process

https://etdigitalivestock.wixsite.com/erasmus/apply-now

By completing and signing your application form “Application for Admission” you agree all terms and conditions

 

3.7. Registration

Once you have been accepted, you will receive your access password via email.

 

3.8. Calendar

 

As an online educator, ERASMUS + Edutraining Digital LIVESTOCK  does not require attendance at any physical location. Learners may complete their assignments at any time during the education period. Neither learners, academic staff are required to be online or in attendance if they are observing a religious or secular holiday.

 

4. Academic Support

Throughout the open date of education learners have access to their Tutor via direct e-mail.

Our online classroom technology is provided by our e-platform. If you experience difficulties, you can contact us by the contact form.

 

5. Location and Contact Information

 

The ERASMUS + ACADEMY INFLUENCERS work from locations across the European Union as Italy, Greece and Cyprus. All classes are held online, fostering student participation from around the European Union.

 

THANK YOU FOR VISITING THE ERASMUS +
Edutraining Digital LIVESTOCK

© 2023 BY FREE LINE CREATIVE STU

Our Team

bottom of page